Instrukcja współpracy Kliniki XP z urządzeniami Idexx

Wprowadzenie

Dokument opisuje komunikację pomiedzy urządzeniami Idexx a system wspomagającym obsługę lecznic Klinika XP. Współpraca ta polega na automatycznym przesyłaniu wyników badań z urządzenia Idexx do programu Klinika XP. Po wykonaniu badania urządzenie automatycznie wysyła przygotowane informacje.
Uwagi:
  1. Warunkiem transmisji jest połączenie urządzenia z komputerem prawidłowo dobranym kablem - opis kabli uzyskać można w serwisie technicznym Eskulap Gliwice.
  2. Podczas przygotowywania nowego badania w urządzeniu VET Test nie trzeba wprowadzać identyfikatorów ani innych danych zwierząt - podczas przesyłania wyników i tak trafią one do aktualnie rejestrowanej wizyty.
  3. W każdej chwili można ponownie przesłać wyniki do programu wybierając na urządzeniu opcję 6 w głównym menu (Initialize Devices).
  4. W razie wystąpienia problemów z odczytem po stronie Kliniki XP prosimy o kontakt z Biurem Rozwiązań Informatycznych Bogdan Andrzej Miechowicz, tel. (0600) 811 006, e-mail: andrzej@miechowicz.pl.
  5. Współpraca z Idexx działa w wersjach 3.7.22 i nowszych. Prace nad wygodą interfejsu trwają i w późniejszych wersjach okno odbioru danych może wyglądać nieco inaczej niż w opisie.

Przygotowanie danych

Aby uprościć rejestrowanie danych, należy wejść w menu do: Administrator -> Opcje. Wybieramy tu po lewej zakładkę Inne i zaznaczamy pole Idexx - Dostępny - jak poniżej:

Akceptujemy ustawienia klikając na przycisk Ok.

Rejestracja wizyty

Jednym ze sposobów rozpoczęcia rejestracji nowej wizyty jest kliknięcie na przycisk w Nawigatorze:

Wybieramy teraz zwierzę, dla którego chcemy wpisać wyniki:

Gdy pojawi się okno przebiegu wizyty, klikamy na przycisk Laboratorium:

Pojawi się teraz pytanie, czy wyniki badań chcemy wpisać ręcznie w poszczególne pola, czy pobrać je z Idexx:

Po wybraniu opcji "Wyniki z Idexx" przechodzimy do okna, w którym widać będzie przebieg transmisji:

Aby odebrać dane z urządzenia, klikamy na przycisk "Odczytaj wyniki".

Nastąpi teraz oczekiwanie na informację z urządzenia. W oknie pojawiać się będą kolejne komunikaty. Po odebraniu wszystkich danych transmisja zakończy się atuomatycznie, a uzyskane wyniki zostaną wpisane do opisu wizyty.

Oczekiwanie na wyniki można przerwać w każdej chwili klikając na przycisk "Wyłącz polączenie". Jeśli z jakiegoś powodu oczyt danych z urządzenia nie zostanie zakończony poprawnie, można kliknąć na przycisk Zamknij. Spowoduje to przekazanie dotychczas odebranych danych do opisu wizyty.

Przed pierwszym łączeniem z urządzeniem musimy przejść do parametrów i określić port komunikacji (Najczęściej COM1) i nr urządzenia w mini-sieci urządzeń Idexx. W przypadku jednego urządzenia wybieramy np. 1. Akceptujemy ustawienia klikając na przycisk Ok.

Jeśli zaznaczymy pole "Dołącz legendę do opisu", pod wynikiem pojawi się skrócone wyjaśnienie wyników:

Legenda:
Po zakończeniu rejestracji wizyty okno może wyglądać na przykład tak.

Opracował: Bogdan Andrzej Miechowicz,
Biuro Rozwiązań Informatycznych, Zielona Góra
18 września 2006 r.